T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Kardiyoloji Ağırlıklı Check-Up


30.10.2017 tarih ve 23642684.010.99-2061 sayılı Makam Olur’u ile Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucuları ile kamu üniversite hastanelerinde (vakıf üniversite hastaneleri hariç) uygulanmak üzere Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yayımlanmıştır. 

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3’üncü maddesi (c) bendi, 2219 Sayılı Hususi Hastaneler Kanunu’nun 28’inci maddesi ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 8’inci maddesi (ç) bendi gereğince; Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucuları ile devlet üniversiteleri bünyesindeki devlet üniversite hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, diş hekimliği fakülteleri, tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri ile ortak kullanım protokolü imzalayan Sağlık Bakanlığı hastaneleri tarafından sunulan sağlık hizmetleri için yürürlüğe konulmuş olan  “Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi”ne göre Kardiyoloji Ağırlıklı Check-Up  ücreti 350 TL dir.


Kardiyoloji Ağırlıklı Check-Up kapsamı:
Öğretim görevlisi tarafından muayene
EKG 
EKO 
Efor testleri
Laboratuvar tetkikleri:
    Hemogram
    Glukoz
    AST
    ALT
    Potasyum (K+) 
    Kreatinin , e GFR
    Total Kloesterol
    Trigliserid
    HDL
    LDL