T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi ile Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Güncellenmiştir


01.06.2017 tarih ve 23642684.010.99-1108 sayılı Makam Olur’u yürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi 10.01.2018 tarih ve23642684.010.99- E.99-47 sayılı Makam Olur’u ile güncellenmiştir.

 Söz konusu tarifenin Usul ve Esaslarının “Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge kapsamındaki kişilere sunulan sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi” başlıklı yazının 5’inci maddesine göre; Hastanemize başvuran “Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında” başvuru yapan hastalarımıza “ Sağlık Bakanlığı Fiyatının” 1,5(bir buçuk) katı olarak uygulanmasına karar verilmiştir.