T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Transfüzyon Merkezi


Birimin adı: İstanbul SBÜ Mehmet Akif Ersoy Kalp Damar Cerrahi Eğitim Araştırma Hastanesi Transfüzyon Merkezi

Amaç ve Hedef:  Transfüzyon merkezi olarak verdiğimiz hizmetlerle; etik ilkelerden asla ödün vermeden seçkin kadrosu ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden; hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ile sektörde öncü uygulamalarla fark yaratan İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne klinik kan yönetimi konusunda  gereken katkıyı yapmak.

Sunulan Hizmetler:

Laboratuvar hizmetleri:

  • İmmuno hematolojik testleri (Kan grubu, Eritrosit Ag tarama, Cross match, Coombs tetleri)
  • Makro ELİSA testleri (HIV Combo, HBsAg, Sifiliz Ag,  Anti HCV Ac)
  • Tam kan sayım (hemogram) testi

Diğer hizmetler:

  • Planlı ve acil durumlar için hastanemiz amelyathane ve servislerinde tüm hasta  kan ihtiyaçlarını (tam kan, eritrosit süspansiyonu, taze donmuş plazma, aferez  trombosit, random trombosit, kriyopresipitat, ışınlanmış kan, yaklaşık 20 000 ürün yıllık ) sağlanması;
  • Kan bileşeni eldesi ( Süreli Bölge Kan merkezinden Transfüzyon merkezi statüsüne geçiş yapıldığından, sadece acil durumlarda bağışçıdan kan alınır ve uygunluk değerlendirilir)
  • Kan ürün kritik stok takipleri; kan bileşenlerinin uygun koşullarda saklanması, gereken ek işlemlerin (ürün ayrıştırma, ışınlanma), transferi, ilgili kayıtların tutulması;
  • Hastanemizde kan ve kan ürünlerinin uygun kullanımı eğitimlerinde katkıda bulunmak.

           

Sorumlu uzman doktor, teknisyen, hemşire, sekreter ve hizmetli personelden oluşan ekibimizle hizmet vermekteyiz.

Transfüzyon Merkezimizin Fotoğrafları

  • IMG_20180515_153558.jpg
  • IMG_20180515_153340.jpg
  • IMG_20180515_153816.jpg