T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

İKUA (İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi)http://ikua.saglik.gov.tr/


Amaç ve Hedef:
Klinik çalışmaların (gerek ilaç ve biyolojik ürün gerekse de tıbbi cihaz) her bir fazında (FAZ I-IV) standart ve güvenilir şekilde yürütülmesini sağlayarak ülkemizdeki kaliteli klinik araştırma sayısının artmasına katkı sağlamaktır.

Kliniğimizin Fotoğrafları

  • IMG_0426.JPG
  • IMG_0423.JPG
  • IMG_0428.JPG
  • IMG_0424.JPG
  • IMG_0425.JPG
  • IMG_0429.JPG
  • IMG_0430.JPG
  • IMG_0432.JPG

Kilit Personel:

İdari Sorumlular: Doç.Dr.Mehmet Ertürk; Uzm.Dr Kemal Oktay

Tıbbi Sorumlu (Farmakolog):_________________________

Sorumlu Araştırmacılar:Uzm.Dr.Selahattin Türen, Doç.Dr.Burak Onan (Çalışmaların uzmanlık alanına göre değişkenlik gösterir)

Kalite Güvence Sorumlusu: Kadriye Köse

Eczacı: Semra Eren Kavaklıoğlu

Anestezi Reanimasyon Uzmanı: Uzm.Dr.Zahide Özlem Ulubay

Laboratuar Sorumlu Hekimi (Mikrobiyoloji Uzmanı): Uzm.Dr. Burçe Yalçın

Hemşireler: Rahime Atakoğlu; Aydın Nart; Gülferen Turan


HAKKIMIZDA:

İstanbul SBÜ Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahi Eğitim Araştırma Hastanesi İstanbul Avrupa yakasının ve Trakya bölgesinin tek kalp damar dal hastanesidir. Ayrıca Türkiyedeki uluslar arası sağlık akreditasyon belgesine (Joint Commission International) sahip olan tek kamu (sağlık bakanlığı)  hastanesidir. Hastanemiz bünyesinde kurulan kamu hastanelerinde tek faz 1 klinik araştırma merkezidir. Merkezimize ilk 2015’te Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından ‘’Faz 1 çalışmalarının yapılacağı yerler için uygunluk sertifikası verilmiştir’’. Ocak 2018’de yeniden uygunluk belgesi TİTCK tarafından verilmiştir. İKAM klinik ve idari bölüm olarak iki bölüm şeklinde planlanmıştır. Klinik bölümde tekerlikli, yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir 12 yetişkin yatağı, birinci düzey yoğun bakım alet ve ekipmanı, dijital senkronize saatler ve gönüllülerin yemeklerini yiyebileceği, televizyon izleyebileceği rekreasyon alanı mevcuttur. Merkezimizin kilit personeli 1 farmakolog, 2 sorumlu araştırmacı (kalp damar cerrahı, kardiyolog), 1 kalite güvence sorumlusu, 1 anestezi uzmanı, 1 laboratuardan sorumlu hekim, 1 eczacı, 3 hemşireden oluşmaktadır.

EĞİTİMLER:

Merkezimiz kilit personelinin 2 yılda bir yenilenen kardiyopulmoner resusitasyon eğitimi sertifikası ve iyi klinik uygulamalar sertifikaları mevcuttur. Ayrıca hastanemiz bünyesinde düzenlenen diğer mesleki tüm eğitimlere de katılınmaktadır. Merkez bünyesinde de her bir personelin ilgili standart çalışma prosedürleri, talimatları, iyi klinik uygulama kılavuzları ve ‘’ilaç ve biyolojik ürünlerin klinik araştırmaları hakkında yönetmelik’’ ve ‘’tıbbi cihaz klinik araştırmaları hakkında yönetmelik’’ ve bu yönetmeliklerdeki değişikler hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

İLETİŞİM:

Birim Adı: İstanbul SBÜ Mehmet Akif Ersoy Kalp Damar Cerrahi Eğitim Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi

Adresi: İstasyon Mah. Turgut Özal Bulvarı No:11/Küçükçekmece/İstanbul

Telefon: 2126922000/1706