T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Evde Sağlık Birimi


Evde Sağlık Hizmetleri Nedir?

  • Herhangi bir nedenle yatağa bağımlı hale gelmiş olan hastaların evlerinde ziyaret edilerek ihtiyaçları olan sağlık hizmetinin belirlenmesi
  • Tedavi ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, hastaneye başvuru sıklığının azaltılması,
  • Hastalara ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek verilmesi,

ve tüm bu hizmetlerin bir bütün olarak birlikte sunulmasıdır.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimleri tarafından;

  • İdrar sondası,
  • Nazogastrik sondanın değişimi,
  • Yatak yaralarının pansumanı,
  • İdrar ve kan tahlilleri,
  • Gerekli durumlarda uzman hekim konsültasyonu,
  • Hastanın ihtiyacı olan ilaç, alt bezi, havalı yatak, tekerlekli sandalye, heyet raporu çıkartılması hizmetleri verilir.

Hastada oluşan acil durumlar için 112 aranır.

Evde sağlık hizmeti kapsamında acil durumlar yer almamaktadır. Bu durumlarda 112 il ambulans servisi ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil hizmet veren birimlerine başvuru esastır.

Hangi Hastalara Hizmet Verilir?

Evde Sağlık Hizmeti, herhangi bir nedenle yatağa bağımlı hale gelmiş olan, belediye mücavir alanı içinde ikamet eden hastalara mesai saatleri içinde, randevu sistemi ile hizmet verir.

Evde Sağlık Hizmetlerini Kimler Verir?

Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim ve araştırma hastaneleri ile genel veya dal hastaneleri bünyesinde kurulan evde sağlık hizmeti birimleri hastanın ihtiyacı olan 2. Basamak sağlık hizmetini evinde ve aile ortamında verir.

Hastanemizde Evde Sağlık Hizmetleri 1 Hekim, 1 Hemşire, 1 Şoför olarak hizmet vermektedir.