T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

İdea (İstanbul Mehmet Akif Ersoy Deneysel Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezi)


                                                            
İdea (İstanbul Mehmet Akif Ersoy Deneysel Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezi)


                                                                       AMAÇ


 Türkiye’de ilk defa kurumumuz bünyesinde büyük deney hayvanlarının kullanımına olanak sağlayan,  GLP (Good Labrotory Practice) standartlarında alt yapıya sahip olan  İstanbul Deneysel Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezi (İDEA) hastanemize eklenmiş olan alt yapı ile; merkezimizde uygulanacak prosedürlerde ve diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek  Uluslar arası GLP  standartlarında projelere ev sahipliği yapması planlanmıştır.

 Alt yapısıyla deneysel amaçlı olarak kullanılan domuz, minipig, koyun ve keçi gibi büyük hayvanlarının yanında deneysel amaçlı kullanılan diğer (zebra balığı, axolotl,  fare, rat, guinea pig ve tavşan) laboratuar hayvanlarının da araştırmalarda kullanımına olanak sağlayabilmektedir.

 Ülkesel ve bölgesel önceliklerle uyumlu, kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını göze alan, multidisipliner araştırma faaliyetlerinin yürütülebildiği, nitelikli araştırmacılara birlikte çalışma ortamı oluşturarak kritik kütlenin bir araya getirildiği, araştırma sonuçlarının etkin bir şekilde yayılımının sağlanabildiği proje alt yapısına sahiptir.

Projede, yönetim modeli şeffaf, bütün araştırmacıların kullanımına açık, nitelikli araştırma altyapısı sağlamak, daha fazla sayıda nitelikli eleman çekebilmek, yurt dışına beyin göçünü engellemek, TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı gibi diğer kamu kurumlarının verdiği proje desteklerinden ve uluslar arası fonlardan daha fazla yararlanabilmesini sağlamak, ülkemizdeki araştırmacı insan kaynağını nicelik ve nitelik yönünden geliştirmek, sanayi işbirliğine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.                                                                          HEDEF


    Kurulan alt yapı ile İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak projelere ve eğitimlere ev sahipliği yapmanın yanı sıra, akreditasyon süreçlerini tamamlayarak prototip sürecindeki ürünlerin testlerini ülkemizde yapmak ilk hedeflerimiz arasındadır.


          Deneysel Cerrahi Beceri Geliştirme


          Tez ve/veya Araştırmalara Altyapı Sağlamak


          Biyomedikal Alanda Biyouyumluluk ve Bio-aktivite Testleri


          İn-vitro Deneylerinin İn-vivo Ortama Aktarılması


          Uzmanlık Eğitimi Alan Hekimlerin Bilgi ve Becerilerini Geliştirecek Altyapı Sağlamak 

 

Merkez Kapasitesi

Aylık ortalama 15 proje

Planlanan Patent Sayısı: 3/yıl

Grant Proje Alt Yapı Sahipliği: 4/yıl

Uluslar arası Test: 2/yıl

Toplam Hayvan Kapasitesi: 5000

 
2018 Yılı Hedef Programı

In vivo Doku; Yapay Trakea Üretim Prosesinin Tamamlanması

AAALAC  Akreditasyonunun  Tamamlanması ve Uluslar arası Test Kabulü

BASEL Declarasyon Onayı

 FDA  Ruhsatının Alınması2019 Yılı Hedef Programı

Yapay Damar Üretim Prosesinin Başlatılması

Homogreft Doku Bankasının  Oluşturulması

Biyobozunur Stent Üretimi

GLP ve GMP Ruhsatının Alınması2020 Yılı Hedef Programı

Yapay Kalp Üretim Prosesinin Başlatılması

Biyolojik Kapak Üretimi Prosesinin Başlatılması

Yapay Sinir Hücre Yenilenmesinin Tamamlanması
Bilginize sunulur.